العربی EN l

محبوبه آهنگر هستم. مدیر سایت پوشاک نوین، هدف سایت ما ایجاد ساختارهای فروش اسلامی در زمینه لباس های زنانه، مردانه و بچه گانه می باشد. فرهنگ سازی پوشش اسلامی از دیگر اهداف ما می باشد.

 

سایت پوشاک نوین فعالیت خود را از فروردین سال 1397 آغاز نموده است. سیاست کاری سایت ما براساس خدمات فروش، بازاریابی و تبلیغات می باشد. هدف ابتدایی سایت دستیابی به بازارهای داخلی کشور و سپس صادرات  به کشورهای خاورمیانه، اروپا آمریکا می باشد.

 

 

iran clothing company has started its activities in februry 2013. he company's policy is based on sales, marketing and branding services. we have to reach your goals first started selling domestically and in diverse products and then the middle East, Europe , America and the whole world is our final destination