العربی EN l

موضوع جستجو: جوراب زنانه، جوراب مچی زنانه، پخش عمده جوراب زنانه، فروش عمده جوراب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جوراب مچی زنانه : جفتی:95000 کد:۱۷۵۵ در تولید جوراب قابل مشاهده الیاف پنبه و پلی استر به کار رفته است. ضخامت این جوراب متوسط است و می توان در فصل پاییز از آن استفاده نمود. مدل