العربی EN l

موضوع جستجو: خرید روسری نخی جدید - ۱۹۸ مورد پیدا شد

۱ . روسری نخی : #روسری نخی حاشیه دار اعلا قواره ۱۲۵ قیمت ۱۰۵۰۰ تومان کد #۱۸۶۴ یکی از ارکان اساسی که موجب افزایش فروش شما می شود، فروشنده خوب است. بهتر است فروشنده مغازه شال و روسری خانم باشد،
۲ . روسری نخی 5 خط : #روسری نخی ۵خط قواره ۱۲۰ قیمت ۶۵۰۰ تومان کد #۱۸۶۶ جنس روسری قابل مشاهده نخی است و پنج خط طلایی رنگ روی آن چاپ شده است. این کار دارای رنگ بندی است و قواره
۳ . روسری نخی : ⚫️ ویژه ماه محرم⚫️ #روسری نخی حاشیه دار  اعلا قواره ۱۲۵ قیمت ۱۱۰۰۰ تومان کد #۱۹۷۹ یکی از نکات اساسی که در فروش شما تاثیرگذار است، فروشنده شما می باشد. فروشنده شما باید به خوبی جنس
۴ . روسری نخی : ⚫️ ویژه ماه محرم⚫️ #روسری  نخی لنین اعلا قواره ۱۲۵  قیمت ۱۱۰۰۰ تومان کد #۱۹۷۸ برای نگه داری بهتر روسری، بهتر است در ماشین لباسشویی شسته نشود. روسری در ماشین لباسشویی پیچ و تاب می خورد
۵ . روسری نخی : #روسری نخی حاشیه دار اعلا قواره ۱۲۵ قیمت ۱۰۵۰۰ تومان کد #۱۹۹۴ روسری نخی به علت بافتی که دارد به خوبی روی سر قرار می گیرد و سر نمی خورد، اگر مشتری شما خانم چادری
۶ . روسری نخی : #روسری نخی شطرنجی قواره ۱۳۵ قیمت ۱۰۵۰۰ تومان  کد #۱۹۹۳ جنس روسری قابل مشاهده نخی است و طرح شطرنج روی آن چاپ شده است. به علت طرح شطرنج که روی آن چاپ شده است
۷ . روسری نخی ژاکارت : #روسری #نخی #ژاکارت #دورحصیری #قواره ۱۰۰ #جین ۱۰تایی #فی ۶۰۰۰ت روسری قابل مشاهده یک روسری نخی است که طرح آن حصیری است. به علت طرح حصیری، این روسری به روسری حصیری معروف شده است. این
۸ . روسری نخی : ⚫️ ویژه ماه محرم ⚫️ #روسری نخی حاشیه دار قواره ۱۲۰ قیمت ۱۰۰۰۰ تومان  کد #۲۰۰۳ روسری قابل مشاهده تک رنگ مشکی است و برای فصل محرم و صفر مناسب می باشد. برای اینکه این
۹ . روسری نخی : ⚫️ ویژه ماه محرم ⚫️ #روسری  نخی اعلا قواره #۱۴۰ قیمت ۱۰۵۰۰ تومان کد #۲۰۰۲ در فصل تابستان، استفاده از روسری های نخی متداول می باشد. پارچه نخی به علت خنک و لطیف بودن، موجب
۱۰ . روسری نخی : #روسری  نخی ریشه پرزی  قواره ۱۳۰ قیمت ۱۴۵۰۰ تومان  کد #۱۹۵۰ جنس روسری قابل مشاهده نخی است و قواره آن 130 سانتی متر می باشد. ریشه این روسری به صورت پرزی می باشد و